Brandstoftankcontrole

Veiligheid met tankcontrole

Alle mazoutreservoirs in Vlaanderen zijn onderworpen aan een regelmatige controle. Deze controles staan beschreven in de Vlarem II.

Bestaande reservoirs kleiner dan 5000 liter voor particulier gebruik zijn reservoirs die geplaatst zijn na 1 augustus 1995.
 
Wij controleren en testen uw brandstoftanks en voorzien hem van een groene dop (wanneer alle testen ok zijn)

Bestaande reservoirs klasse 3 zijn :

  • Reservoirs waarvan de exploitatie- of aanvraag is vergund voor 1 januari 1993.
  • Reservoirs die op 1 september 1991 reeds in gebruik waren genomen.
  • Reservoirs waarvoor vóór 1 juli 1993 de melding is geschied.

Ga steeds na bij uw gemeentelijke overheid of er geen specifieke voorschriften
van toepassing zijn bovenop deze wettelijke voorschriften.

De Vlarem-wetgeving onderscheidt 2 categorieën:

  • Reservoirs kleiner dan 5.000 liter voor particulier gebruik
  • Reservoirs vanaf 5.000 liter tot 20.000 liter voor particulier gebruik en rreservoirs van 100 liter tot 20.000 liter voor professioneel gebruik

Brandstoftankcontrole

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij INFORMAZOUT. Informazout is een vzw die informatie verstrekt over alles wat met stookolieverwarming te maken heeft. U vindt er alle inlichtingen voor een rationele aanwending van stookolieverwarming en alle technieken die kunnen leiden tot een verlaging van het verbruik en de stookkosten.